اندازگیری زمان خون روی یا زمان سیلان خون (BLEEDING TIME)

اندازگیری زمان انعقاد خون (BLOOD COAGULATION TIME)

منظور از آزمایش BT تعیین زمان بند آمدن خون پس از سوراخ کردن پوست می باشد. منظور از آزمایش CT تعیین زمان انغقاد خون است یعنی از زمانی که خون از بدن خارج شده تا زمانی که منعقد می شود.

جلوگیری از به هدر رفتن خون وقتی رگ پاره می شود به چندین روش از به هدر رفتن خون جلوگیری می شود :

۱)    انقباض رگی

۲)    تشکیل پلاگ پلاکتی ( میخ پلاکتی)

۳)    انعقادخون و رشد وتشکیل فیبرین در محل بریدگی 


برچسب‌ها: اندازگیری زمان انعقاد خون, BLOOD COAGULATION TIME, اندازگیری زمان خون روی یا زمان سیلان خون, BLEEDING TIME

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه نهم مرداد ۱۳۹۲ | 16:26 | نویسنده : فرشاد نادری بيگديلو |